Home » Ostatní » Kotle, které vám šetří náklady
AM24 Licotherm BIO21

Kotle, které vám šetří náklady

Vytápění budovy pomocí některého typu kotle na tuhá paliva je výhodné a v podstatě bezpracné. Jen je nutné dodržovat některé zásady a dobře zvolit kotel.

Kotle, které šetří čas i náklady

Možností, jak vyřešit vytápění budovy, je instalace kotle. Ten může být vyroben v několika možných variantách v závislosti na druhu paliva. Jedním z velice využívaných typů je kotel na tuhá paliva. Kotle na tuhá paliva se mohou dále rozdělit podle konkrétního druhu paliva, pro které jsou určené.

  • Jedním z nejběžnějších typů je kotel na dřevo.
  • Podmínkou pro jeho instalaci je suchý a dobře větraný prostor a také zajištění proti přetopení kotle.

Při spalování dřeva se uvolňuje celá řada látek. K nim patří i voda, která uniká ve formě páry. Jestliže je teplota dostatečně vysoká, pak pára odejde komínem společně se spalinami. V opačném případě, kdy dojde v některém místě k ochlazení, mohou se vodní páry hromadit. Tento efekt způsobuje svou agresí rychlou korozi a zanesení teplosměnných ploch. Tyto plochy tedy musejí být dostatečně teplé.

  • Je tedy nutné zajištění dostatečné teploty vratné vody.

Pravidelné čištění a dobrý komín

AM24 Licotherm BIO21Kotle na tuhá paliva je také nutné pravidelně čistit. V tomto případě je dobré řídit se pokyny výrobce, které jsou uvedené v návodu. Většinou se jedná o čistění po ukončení topné sezóny.

  • Nezbytnou součástí topného systému je komín, u kterého musí být zajištěn tah podle předepsaných hodnot.
  • Malý tah – zvýšení dehtování kotle a tím pádem větší kouřivost při zatápění a přikládání.
  • Velký tah – zvyšuje spotřebu paliva a může způsobit předčasné vyhasnutí kotle při stáložárném provozu.

Komín je také nutné zateplit, aby nedocházelo ke snížení výkonu kotle. Stále oblíbenějším typem je kotel na pelety. Vhodnou volbou tohoto typu kotle si zajistíte několikadenní bezobslužný provoz, ušetření nákladů a pochopitelně i času. To je dáno elektronickou regulací, velkým zásobníkem paliva a velkým popelníkem. Při provozu na maximální výkon strávíte kontrolou kotle na pelety cca 5 minut denně.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.